(Alt-)Vioollessen

Elien geeft al bijna 20 jaar met veel plezier en enthousiasme viool- en altvioolles aan kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen. De lessen zijn individueel en vinden een keer per week plaats in Zwolle-Zuid. Beginnende leerlingen krijgen een half uur les per week. Voor gevorderden is de lestijd 45 tot 60 minuten per week. Een keer per twee weken les is alleen mogelijk voor volwassenen.

Dora2

Music Mind Games

In de lessen wordt onder andere gewerkt aan een goede houding, techniek, expressie en hoe je het beste kunt studeren. Er wordt geen gebruik gemaakt van een standaard methode of lesboek. Iedere leerling is uniek en daarbij wordt passend lesmateriaal gezocht. De muziektheorie wordt op speelse wijze aangeleerd met Music Mind Games en samen met andere leerlingen wordt gewerkt aan samenspel. Ook is er ruimte om les te krijgen bij het studeren van orkestpartijen.

Twee keer per jaar is er een voorspeelochtend/middag waar de leerlingen kunnen laten horen wat ze hebben geleerd. Iedere leerling speelt een voordrachtstuk, meestal begeleid door een pianist. De voorspeel wordt altijd afgesloten door een stuk gespeeld door alle leerlingen samen.

Met (semi-)gevorderde leerlingen kan worden toegewerkt naar audities voor orkesten en/of conservatoria en deelname aan concoursen, muziekcursussen, kamermuziek enzovoort.

Leerling Fransje Kalhorn (9 jaar) tijdens een voorspeelmiddag:

Leerling Noortje Kroep (7 jaar) speelt in de Classic Express en neemt deel aan het Prinses Christina Junior Concours: